Richter-Liste

CACIB- A u s s t e l l u n g e n 2018
R i c h t e r l i s t e

*Graz 3.März, C L U B A U S S T E L L U N G mit CACA Vergabe, Ri. Frau I. Ehold (A)
C A C I B-Ausstellungen
Graz 4. März, Frau Blaha (A)
Salzburg 8. April, G. Bolter (A)
Wieselburg 13. Mai, Frau Ahrens (A)
Klagenfurt 9. Juni, Fr. Doppelreiter (A)
Klagenfurt 10. Juni, Frau Petermayer (A)
Oberwart 15. Juli, Frau Iris Urschitz (A)
CACA-Bludenz am Sa.21.Juli, C l u b a u s s t e l l u n g mit CACA Vergabe, Ri. G. Bolter
Innsbruck 18.August, Ri. Wim Wellens (NL) wird nicht vom Club betreut
Innsbruck 19. August, Ri. Peter Machetanz (D) wird nicht vom Club betreut
Tulln 29. September, Frau Homonnai (A)
Tulln 30. September, Frau Kaurek (A)
Wels 8. Dezember, Frau Jilkova ( CZ)
Wels 9. Dezember, Frau Eisner (A)


CACIB- A u s s t e l l u n g e n 2019
-----------------------------------------
R i c h t e r l i s t e

Graz 09. März, Clubsiegerschau, Richter M. Singer
Graz 10. März, Ing. Watschinger
Salzburg 31. März, Mag.M. Jarisch
Wieselburg 12. Mai, Frau Garhöfer
Oberwart 14. Juli, Frau Bernardis
Klagenfurt 14. bis 16. Juni
Klagenfurt Eu r o d o g
August ? Innsbruck?
August ? Innsbruck?
Tulln 28. September, Dr. Schwarz
Tulln 29. Sept. Herr Hofmann
Wels 07. Dezember Frau Petermayer
Wels 08. Dezember, Frau Urschitz


************************************